AGROLIDER Łukasz Białoskórski
Rosko, ul. Duża Kolonia 35,
64-730 Wieleń (BAZA GULCZ)
tel. 604 250 240
Jesteś naszym 381560 gościem
śruta sojowa ekogroszek czeski oleje fush ubezpieczenia rolne Agrolider

Usługi transportowe

Węgiel Krzyż, Węgiel Wieleń

Oferujemy szeroki zakres usług transportowych samochodem marki IVECO  typu wywrotka o ładowności do 3,0 ton.

więcej >>

Dobierz swój olej

Węgiel Krzyż, Węgiel Wieleń

Zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki olejów.

więcej >>

NAWOZY AZOTOWE

 

 

SALMAG 27% N, 3,0% Ca i 4,0% Mg
1 tona 2340 zł brutto (500 kg big bag).
1 tona 2380 zł brutto workowany.

Opis produktu:
Salmag to mieszanina azotanu amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu. Nawóz zawiera 27,5% azotu, w tym 3,5% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4% magnezu całkowitego (MgO).Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego, wielkości 2-5 mm. Zabezpieczony środkami anty zbrylającymi, nie zbrylający się trwale.

Przeznaczenie i stosowanie:
Salmag jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu najlepiej, gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Salmag można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem, Polifoskami, Polimagiem S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania:
Salmag zawiera praktycznie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form - amonowej i saletrzanej w równych ilościach stanowi, że Salmag w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

 

 

 

SALETRA AMONOWA  Pulan 34,4% N
1 tona 1540 zł brutto ; 924 zł brutto (600 kg big bag).
1,02 tony 1570,80 zł brutto workowany- worek 46,20 zł brutto (30kg).

Opis produktu:
Saletra amonowa to uniwersalny nawóz azotowy stosowany pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Szybko się rozpuszcza dostarczając roślinom azot i magnez.
Azot występuje w dwóch formach: szybko działającej (azotanowej) oraz uwalnianej w dłuższym okresie po wysiewie (amonowej). Taki układ zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot, niezależnie od warunków glebowych i technologii upraw. Wzbogacenie saletry magnezem – pierwiastkiem niezbędnym do wzrostu i rozwoju roślin – sprzyja budowie tkanek i przemianie materii. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą.

Korzyści stosowania:
• wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu (wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny),
• zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów.

Dodatkowe atuty:
• bardzo niska zawartość wody,
• odporność na zbrylanie,
• doskonała jednorodna granulacja pozwalająca na równomierny wysiew.

 

FOSFARM  4%N 10%P 15%K  12%S 6%Ca
1 tona 2640 zł brutto (500 kg big bag).
1 tona 2680 zł brutto workowany.

Fosfarm NPK 4-10-15 należy do nowej linii nawozów wieloskładnikowych produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki w obiegu zamkniętym.

Fosfarm NPK 4-10-15 jest nawozem NPK wzbogaconym w wapń, magnez, siarkę oraz mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Fosfor, wapń, magnez i mikroskładniki w całości pochodzą z zasobów odnawialnych. Azot obecny jest w nawozie w formie amonowej. Fosfor jest w całości rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, a w ¼ rozpuszczalny jest w wodzie (związki fosforu rozpuszczalne w cytrynianie amonu i związki fosforu rozpuszczalne w wodzie wykazują porównywalną skuteczność w glebie, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości). Pozostałe deklarowane makroskładniki są w całości rozpuszczalne w wodzie.

 

ULTRA MOCZNIK Phosagro  46%N

1 tona 3840 zł brutto 500kg big bag

1 tona worek 3880 zł brutto.

Jest to uniwersalny nawóz azotowy, polecany również do stosowania dolistnego.

Wśród nawozów azotowych mocznik wyróżnia się największą zawartością składnika pokarmowego (N) oraz jego organiczną formą. Zawiera bowiem 46% azotu w formie amidowej (NH2). W warunkach glebowych forma ta przechodzi w postać amonową (NH4), która w toku dalszych przemian może przejść w formę azotanową (NO3). Intensywność procesu przemiany mocznika zależy głównie od temperatury, wilgotności, odczynu gleby oraz aktywności mikrobiologicznej.

UltraMocznik jest nawozem uniwersalnym, który może być stosowany przedsiewnie jak i pogłównie pod wszystkie rośliny uprawne. UltraMocznik powoduje 2-4 krotnie mniejsze zasolenie gleby niż inne formy azotu oraz wpływa na mniejszą akumulację azotanów w roślinach.

 

WAPNO MAGNEZOWE 
1 tona 580 zł brutto (600 kg big bag- 294zł).
1 tona 620 zł brutto workowany- worek  (25kg)

Korzyści płynące ze stosowania nawozu:

Magnowap wywiera wpływ na wartości fizykochemiczne i chemiczne gleby oraz jest nośnikiem niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rośliny składnika – wapnia i magnezu. Brak tych składników w glebie powoduje zakwaszenie, a w konsekwencji jej degradację.

Magnowap poprzez odkwaszenie gleby poprawia jej skład chemiczny i fizyczną strukturę. W warunkach zakwaszenia gleby i niedoboru magnezu zastosowanie nawozu Magnowap znacznie zwiększa plony – od 20% nawet do 50%. Obok magnezu i wapnia wprowadza do gleby niezbędne mikroelementy – poprawia cechy jakościowe roślin poprzez uzupełnienie magnezu i wapnia oraz innych mikroelementów. Oprócz tego wpływa na wartość odżywczą lub paszową produktów rolnych.

Systematyczne stosowanie wapna nawozowego poprawia odczyn gleby. Nawóz Magnowap ma podobne działanie do nawozów minralnych. Efekt widać już w pierwszym roku stosowania.

Zastosowanie:

Magnowap można stosować na wszystkich rodzajach gleb i w uprawie praktycznie wszystkich roślin wymagających zwapnowania. Szczególnie efektywny jest na kwaśnych glebach lekkich, ubogich w wapń i magnez. Terminy wysiewu mogą być dowolne, lecz najlepsze efekty uzyskuje się nawożąc glebę przed przyoraniem. Wtedy nawóz zostaje dobrze wymieszany z glebą, dzięki czemu szybciej działa.

Skład nawozu Magnowap
MgO (tlenek magnezu) 15 – 20%
CaO (tlenek wpania) 40 – 50%

 

 

Siarczan magnezu siedmiowodny

1 tona 2600 zł brutto - worek 25kg 65zł

- składniki

Opis produktu i specyfikacja

Siarczan magnezu siedmiowodny jest to nawóz przeznaczony do nawożenia i dokarmiania dolistnego oraz fertygacji (nawożenia z nawadnianiem) w uprawach tradycyjnych, jak i bezglebowych (hydroponicznych). Uniwersalny nawóz dla wszystkich roślin uprawnych. Stosowany w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. Należy go stosować w trakcie aktywnego wzrostu roślin. Zaleca się jego aplikację w celu wyrównywania niedoborów magnezu i siarki w okresach największej wrażliwości roślin na brak dostępności tych składników. W czasie upalnej pogody oprysk wykonać rano lub późnym wieczorem.

 

Nawóz w postaci kryształów, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bez zanieczyszczeń obcych.

Aby lepiej przygotować dla Państwa ofertę prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań:

Imię i nazwisko:*
Telefon:
Adres e-mail:*
Powierzchnia gospodarstwa w hektarach:
Interesuje mnie ubezpieczenie:
Byłbym zainteresowany spotkaniem w dniach:
Od: Do:
Miejscowość:
Pytanie o ofertę:*
Podaj kod z obrazka:*
* Pola obowiązkowe
skontaktuj się z nami
600 895 839